Společnost CZECHCITY a.s.

Developerská společnost Zaměřujeme se hlavně na výběr a realizaci vlastních, zejména developerských a urbanistických projektů.

Nabízíme individuální přístup k investičnímu záměru a jeho komplexní řešení, od prvotního zvážení záměru a vypracování studie až po konečnou realizaci.

Jedná-li se o státní zakázku či zakázku Města, patří k našim prioritám respektování zájmu občanů a vyhodnocení vlivu projektu na okolí a životní prostředí, stejně jako komunikace s orgány státní správy a odbornou i širokou veřejností v průběhu realizace celého projektu.