Projekt Czechcity - město ve městě

Varianta 1

CZECHCITY je variantním projektem postaveným na základní myšlence optimálního využití lokality, která se nachází v blízkosti centra Brna, na území areálu bývalého Boby centra, v katastrálním území Ponava, okres Brno-město.

dumNový administrativně-obytný komplex má ambice stát se jednou z dominant města Brna s přímým napojením na park Lužánky. K současnému historickému centru města vznikne centrum moderní.

Řešené území je rozděleno na dvě základní části: městskou třídu s polyfunkčními budovami a kompletní občanskou vybaveností podél ulice a dále obytný areál s rezidenčním bydlením umístěným v zeleni parkového charakteru.

Tento projekt je svým rozsahem první významnější investicí v dané lokalitě, která je připravena pružně reagovat na aktuální potřeby účelového a ekonomického rozvoje města. Variabilnost využití navrhovaných staveb, administrativních ploch i ploch určených k bydlení k tomu dává dostatečný prostor.

Fotodokumentace projektu CZECHCITY

Zákresy projektu Czechcity do fotografií

Vizualizace projektu Czechcity – pohled z blízka

Videa k projektu Czechcity