Projekt Czechcity - město ve městě

Varianta 2

V poslední době vzrůstá ohlas volající po zachování alespoň z části sportovního charakteru tohoto území, které je spojováno hlavně s vrcholovým fotbalem.

Protože chceme najít vhodný způsob využití daného území ve shodě s občany a zastupitely města Brna, počítá projekt CZECHCITY také s kombinací administrativního centra, složeného z polyfunkčních budov podél ulice Sportovní s národním fotbalovým stadionem, nacházejícím se ve východní části území, jehož rekonstrukci ustoupí projekt rezidenčního bydlení.

Části území tak vrátíme jeho původní funkci, která vychází ze sportovní tradice a zároveň dáme místu punc nového obchodního centra, které se stane dominantou městské části navazující na severní výjezd z města Brna.

Zákresy projektu Czechcity do fotografií

Vizualizace projektu Czechcity – pohled z blízka