Projekt Římské náměstí

Římské náměstí se nachází v historickém jádru města Brna, má neopakovatelnou tajemnou atmosféru a rezidenční potenciál.

Konsorciu našich společností se naskytla příležitost připravit na tomto výjimečném místě unikátní projekt 20 – 30 rezidenčních bytů, kde interiérovým designem bude navazovat na projekt ARTISTIQUE, jenž se po vzoru Art nouveau odklání od soudobé strohosti a vytváří souhru nadčasových soliterních prvků dekoru v ojedinělé bytové kompozici.

Římské náměstí je umístěno podél kostela sv. Máří Magdalény v Masarykově ulici a kostela sv. Josefa v Josefské ulici. Náměstí ohraničuje severní zeď Františkánského kláštěra. Do roku 1744 neslo název Židovské náměstí, neboť se nacházelo v tehdejší židovské čtvrti. Svůj dnešní název obdrželo podle tvarové mnohotvárnosti a pestrosti zdejší zástavby. Celý blok i s ulicí a náměstím je součástí brněnské městské památkové rezervace.

Rádi bychom pro realizaci tohoto projektu našli architekty, kteří svojí kreativitou pomohou vytvořit architektonický skvost, jenž ovlivní podobu revitalizace celého náměstí, které si jako jedno z mála brněnských míst uchovává svého genia loci.

Jako patrioti tohoto města bychom rádi projektem navázali na charakter historického jádra města Brna, kde se oproti běžným zakonzervovaným centrům potkává historická architektura se soudobou a nabízí k náhledu konfrontaci dějin.

Nově navrhovaná výstavba by měla být zdařilou kombinací sledování historické stopy tohoto náměstí a posunutím soudobé architektury novým směrem.

Poznámka: Vedení Statutárního města Brna si je vědomo toho, o jak důležité a z historického pohledu významné místo se jedná, proto v roce 2010 vypsalo ideovou urbanisticko-architektonickou veřejnou soutěž „Římské náměstí“, které se účastnilo 92 architektonických kanceláří. Naše společnost chce vytvořit výjimečnou novodobou stavbu, která zvýší prestiž historické části města Brna a rovněž přitáhne pozornost tuzemských a zahraničních turistů.

K náhlédnutí je katastrální mapka situace v PDF.