Palác nadace Valentina Gerstbauera, náměstí Svobody, Brno

Exkluzivní obchodní prostory

Vítejte v městě Brně – Moravské metropoli, počtem obyvatel i rozlohou druhém největším městě v České republice, kde trvale žije cca 400 tisíc obyvatel a přes den, kdy se do Brna sjíždí za prací i okolní aglomerace, se tato moravská metropole stává městem s více než milionem lidí.

Brno se nachází na pomyslné křižovatce hlavních středoevropských metropolí, mezi Prahou, Vídní a Bratislavou a je významným obchodním centrem celého regionu. Zároveň je velice dobře dostupné letecky, díky svému mezinárodnímu letišti.

Moravská metropole je velice dobře známá svým univerzitním školstvím (více než 89 tisíc vysokoškolských studentů) a podporou pracovních míst v několika technologických centrech, včetně technologického inkubátoru. Je tak velice atraktivní pro absolventy nejen vysokých škol, ale také pro všechny, kteří hledají práci i život v tomto dynamicky se rozvíjejícím městě.
Brno je také tradičním centrem mezinárodních veletrhů a místem konání mezinárodního Grand Prix jako součásti Mistrovství světa silničních motocyklů.

Tento výjimečný obchodní prostor, který si Vám dovolujeme nabídnout k pronájmu, se nachází v samém centru města Brna, na největším a nejvíce frekventovaném centrálním náměstí – náměstí Svobody, v jednom z nejkrásnějších domů – v „Paláci nadace Valentina Gerstbauera“. Dle časového snímku institutu Magistrátu města Brna je průchodnost náměstí Svobody v pracovních dnech 73 – 80 tisíc lidí denně, ve 24 hodinovém intervalu může přesáhnout i 100 tisíc lidí denně.

Výše zmíněný novorenesanční nájemní dům byl postaven v letech 1901 až 1902 na náměstí Svobody č. 10 a je zhmotněním dobové představy velkolepého Hofu – dvorního domu se čtyřmi obytnými křídly uzavírajícími nádvoří. Průčelí domu je pojato vskutku velkolepě. Průběžným balkonem přes celou šířku fasády je oddělen robustní parter od třípatrového piano nobile. Přitom střední část průčelí má formu obrovitého portiku vymezeného po stranách rizality s věžovitými nadstavbami a shora mohutným kladím završeným korunní římsou. Sloupy nesoucí mocné břevnoví spočívají v nejnižší části na ramenou známých soch atlantů.

Obchodní prostor je také výjimečný svým umístěním, nachází se v nejužším centru města – jedná se o rohový prostor se třemi velkými prosklenými výlohami přímo do náměstí Svobody, dále dvěma výlohami do průchozí pasáže v přímém kontaktu s náměstím a čtyřmi výlohami do průchozího atria domu. Celková plocha prosklených výloh je 131m2, (z toho do náměstí je 42m2, do pasáže 32m2 a plocha výloh do atria je 57m2). Přes atrium domu se prochází do známé brněnské pasáže zvané „Alfa pasáž“ a také další pasáží s obchodními prostory do přilehlé ulice Jánské.

Celková výměra stávajícího obchodního prostoru je 449m2, z toho 320m2 se nachází v 1.NP (přízemí) a dalších 129m2 v 1.PP domu, kde je možné vybudovat pro jakýkoliv provoz kompletní zázemí včetně další prodejní plochy, či posezení pro hosty. Před obchodním parterem, přímo na náměstí Svobody, je možné zřídit sezení pro venkovní gastronomický provoz o kapacitě cca 150 osob. V atriu domu má naše společnost právo výhradního užívání 61m2, přiléhajících k obchodnímu prostoru, kde lze např. zřídit druhé sezení pro venkovní gastronomický provoz - celoročně využitelné a zastřešené, o kapacitě cca 40 - 50 osob.

zákres v mapě města

Půdorysy v PDF

stávající stav

varianta 1 subjekt

varianta 2 subjekty

varianta 3 subjekty

varianta 4 subjekty

všechny půdorysy ke stažení v PDF jako ZIP archív